FOLKEMUNNE/SAMTALER MED ØYBOERE

På vei til Færder vinteren 1941.
For å illustrere hvor tøft det var å bo der ute om vinteren
Fra venstre: Willy Andersen, Simonsen (bak), ukjent m/pipe, Annie Pettersen (bak),
Arne Pettersen (på kassa), Astrid Hansen, Sverre Hansen, Sonja Pettersen,
Gerd Hansen (barn) og Christian Mathisen.

Dette prosjekt startet opp i 2014.  Målet var å få gode fortellinger og allerede gjennomførte intervjuer mer tilgjengelig.

Det er mange før oss som har samlet fortellinger og historier. I våre arkivskuffer finnes flere tusen dokumenter. Noen veldig interessante, andre mindre interessante.
 
I årene 2011-2014 har vårt medlem, Steinar Rasmussen, gjort en kjempejobb med å digitalisere hele papirarkivet vårt. Deretter har vi gjennomgått hvert eneste dokument, lagt det som er «verneverdig» inn i en database etter emner og navn, slik at vi lett kan finne det vi i fremtiden er på jakt etter. Prosjektmedarbeiderne har vært  Anniken Hauge og Frank Andersen og  Jan Erik Pettersen.
 
I 2018 ble første hefte «Levd liv på øyene våre –  Historier Fra Folkemunne» gitt ut. Her møter vi noe godt voksne, kjente ansikter fra Hvasser og Brøstø, noen av dem er dessverre ikke blant oss lenger. De forteller litt forskjellig, om hvordan det var å vokse opp her, spesielle opplevelser  og hva de har blitt fortalt fra generasjonen før dem. Det gode historie sitter løst.
 
Vi ønsker gjerne flere gode fortellinger. Har du noe som burde kunne deles med andre, håper vi at du tar kontakt. Kanskje har du skrevet om dine livsopplevelser? Eller kanskje har du noen gode historier om folk som levde her ute i havgapet? Sommergjester er like velkomne som fastboende,
Kom med din historie eller fortelling – kanskje havner det i et hefte en gang.
Foreløpig tilbyr vi nedlasting av arkivjournalen over 176 av våre registrerte intervjuer og historier.
 
TA KONTAKT
tlf.  991 09 152
prosjektleder
Thor Pedersen. Om Liv og losing på Hvasser
with Ingen kommentarer

Intervjuet av Fredrik Lange-Nielsen Han møter oss ute i gården som seg hør og bør for en gammel los og loser oss inn. Fruen og jeg har tatt turen til Hvasser en våt novemberkveld. Thor Pedersen hører til på Hvasser. … Read More

Jansens Båtbyggeri på Langestrand
with Ingen kommentarer

Hans Jansen (1883-1974) var sønn av Karl Johan Jansen fra Hvasser og Anette Jansen f. Mathisen fra Tune i Østfold,  og var en av 12 barn. I forbindelse med utgivelsen av Færder Seilforenings Jubileumsskrift: «100 år i medvind og motvind» … Read More

Intervju fra 2013 med Egil Jahre (1928-2020)
with Ingen kommentarer

I forbindelse med at Hvasser og Brøtsø Historieforenings mangeårige og aktive medlem, Egil Jahre, fyller 85 år i år tok vi en tur innom hans hjem i Hvasserveien 200 for å intervjue ham om tiden fra 1972 – 1983 da … Read More