Skolen i våre hjerter

Historien om skolene på Hvasser fra 1807 til i dag.

Hefte nr. 6 i serien «Hvassers historie»                                                      

Har du kjøpt heftet, tilbyr vi deg en oppdatering av tilføyelser og rettelser.

  • Type: Hefte
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening 2003
  • Pris: 50 kr