Øyboere i krig

  • Type: Bok
  • Forfattere: Einar Chr. Erlingsen og Kari Sundsåsen
  • ISBN 978-82-303-0860-8
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening 2007
  • Pris: 200 kr