Los ved Færder

losvesenets historie i det sønnenfjeldske Norge

  • Type: Bok
  • Forfatter: Einar Chr. Erlingsen
  • ISBN 978-82-998394-0-2
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening 2010
  • Pris 250 kr Medlemspris 200 kr