Fiske

 – på Hvasser, Brøtsø og omliggende øyer i «de gode, gamle dager»

Hefte nr. 8 i serien «Hvassers historie»

  • Type: Hefte
  • Forfattere: Asbjørg Økland og Kari Sundsåsen
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening 2005
  • Pris: 50 kr