Avhold, misjon, fest og glede

– foreningsliv på Hvasser og Brøtsø i mer enn 100 år

  • Type: bok
  • Redaktør: Kari Sundsåsen
  • ISBN 978-82-998394-2-6
  • Utgiver: Hvasser og Brøtsø Historieforening 2015
  • Pris: 200 kr